Galerii Vinohradská 12 představuje hyperrealistickou tvorbu Zuzany Šípové

Galerii Vinohradská 12 představuje hyperrealistickou tvorbu Zuzany Šípové

Od 7. října 2021 je možné v Galerii Vinohradská 12 v historické budově Českého rozhlasu obdivovat obrazy přední představitelky českého hyperrealismu Zuzany Dvorské Šípové na výstavě Identita IV.

Zuzana Šípová vystudovala Střední uměleckou školu grafickou v Jihlavě, studovala na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v roce 2017 úspěšně absolvovala Akademii výtvarných umění jako studentka profesorů Zdeňka Berana a Michaela Rittsteina. Patří mezi přední české malíře věnující se hyperrealismu. Tento malířský směr však často překračuje a do svých zdánlivě realistických obrazů vkládá své emoce a specifický umělecký výraz.

Výstava Identita IV. vychází z předchozích témat autorky, která na svých obrazech ztvárňuje osobní věci svých předků. Především dědečka, který prožil totální nasazení za 2. světové války, ale postupně cyklus Identita rozšiřuje i o obrazy dalších předmětů svých nejbližších příbuzných nalezených na půdě. Zuzana Šípová tyto věci nejen svým osobitým způsobem hyperrealisticky maluje, ale hledá a přemýšlí nad jejich původními významy a rolemi, kterou hrály v životě jejich majitelů. Svým uměním je transformuje do nové podoby, obohacuje je o svou lidskou a uměleckou interpretaci a dává jim nový smysl a význam do budoucnosti. Setkání s jejími obrazy, na kterých se jakoby vznáší mnohonásobně zvětšené předměty, je tak nejen nevšedním uměleckým zážitkem, ale též důvodem k zamyšlení se nad odkazem a osudy našich předků, které ovlivňují i naše současné životy.

Výstava obrazů je doplněna o dobové fotografie, jejichž autorem je malířčin dědeček a je na nich zachycena autorčina maminka a další příbuzní, ale též některé namalované předměty. Dostává tak další rozměr, kdy se setkáváme jak s pohledem a vnímáním světa očima člověka z minulosti, který je nejen uchován, ale s nevšedním uměleckým talentem je též rozvíjen a interpretován jeho vnučkou.